بازدید استاندار از روند بازسازی مناطق سیل زده شهرستان سوادکوه

خبرگزاری جمهوری اسلامی -منابع خبر
بازدید استاندار از روند بازسازی مناطق سیل زده شهرستان سوادکوه خبرگزاری جمهوری اسلامی -