شرکت محسن رضایی در گل‌مالی عزاداران

جهان نیوز - ۱۲ آبان ۱۳۹۳

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در مراسم گل‌مالی عزاداران خرم‌آبادی شرکت کرد و خود را به گل انداخت.

منابع خبر
شرکت محسن رضایی در گل‌مالی عزاداران جهان نیوز - ۱۲ آبان ۱۳۹۳