ابطال انتخابات اتاق تعاون مرکزی

خبرگزاری دانشگاه آزاد -

آنا:به دنبال تغییر در نتیجه انتخابات اتاق تعاون مرکزی و مداخله های دبیرخانه انجمن نظارت مستقر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مجمع نمایندگان اتاق تعاون مرکزی ایران در نشست فوق العاده مورخ ۱۸/۸/۹۰ رأی به ابطال انتخابات مورخ ۲۳/۶/۹۰ داد. به گزارش آنا،ابراهیم تهرانی با اعلام خبر فوق گفت: به دنبـال چالـشها و دخـالتهای انجـام شده در فـهرست منتـخبین مجمع نمایندگان مورخ ۲۳/۶/۹۰ اتاق تعاون مرکزی اکثریت قاطع اعضاء مجمع نمایندگان اتاق تعاون ایران به عنوان بالاترین رکن که تصمیماتش لازم الاتباع است به دنبال آگهی دعـوت مـورخ ۱/۸/۹۰ با احراز نصاب لازم در روز چهارشنبه ۱۸/۸/۹۰ علیرغم مشکلات ایجاد شده، مجمع را در محل اتاق تعاون مرکزی تشکیل و پس از تبادل نظرات مختلف، برای اولین بار در طی سالهای اخیر به اتفاق آراء به ابطال انتخابات مجمع مورخ ۲۳/۶/۹۰ رأی داد. معاون دبیرکل اتاق تعاون مرکزی ایران اظهار داشت: مجمع نمایندگان اتاق تعاون ایران برای تاکید به این مصوبه خود قاطعانه مقرر نمودند که تا اعلام تشریفات انتخابات آتی هیئت مدیره، بازرسین و دبیرکلی که قبل از مجمع ۲۳/۶/۹۰ عهده دار مدیریت اتاق تعاون بودند کماکان به مسئولیت خود ادامه دهند. وی افزود: این اقـدام خـودجوش در راسـتای تحـقق مفاد سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اسـاسی و بنـد (ج) ماده (۱۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه کشور که دولت را از هرگونه مداخله در امور اجرایی، مدیریتی و مجامع و انتخابات اتاقهای تعاون منع کرده است به وقوع پیوست و موید اراده جدی بخش مردمی تعاون برای خوداتکایی کامل است. تهرانی در ادامه گفت: حـدود دو مـاه است که پارلـمان بخـش تعـاون به دلیل مداخله های غیر قانونی دچار مشـکل شده به نحوی که منجر به موضع گیریهای صریح نمایندگان مجلس و دستگاه های نظارتی و پیگیری قوه قضائیه گردیده است.

منابع خبر
ابطال انتخابات اتاق تعاون مرکزی خبرگزاری دانشگاه آزاد -
شکایت ۱۰۲ نماینده مجلس از انتخابات اتاق تعاون باشگاه خبرنگاران -
منتظر نتیجه بررسی دیوان عدالت اداری در خصوص انتخابات اتاق تعاون هستیم خبرگزاری جمهوری اسلامی -
شکایت ۱۰۲ نماینده مجلس از انتخابات اتاق تعاون تابناک -
شکایت ۱۰۲ نماینده مجلس از انتخابات اتاق تعاون خبرگزاری مهر -
ابطال انتخابات اتاق تعاون مرکزی ایلنا -
ابطال انتخابات اتاق تعاون مرکزی جهان نیوز -