بازار مسکن و خودرو در اولین ماه سال چه شرایطی را تجربه می‌کنند؟

فردا - ۲۴ اسفند ۱۳۹۷

حالا در آخرین روز‌های بی تکرار سال ۱۳۹۷، وقتی شمارش معکوس برای آخرین پنجشنبه، آخرین جمعه و ... آغاز شده است ترکیب بازار‌های مهم ایران با تغییر شرایط روبرو شدند

منابع خبر