جزئیات شهادت مامور پلیس

آفتاب - ۱۹ شهریور ۱۳۹۴

رئیس پلیس پایتخت جزئیات شهادت مامور پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ در درگیری با سوداگران مرگ را تشریح کرد.

منابع خبر
جزئیات شهادت مامور پلیس جهان نیوز - ۱۹ شهریور ۱۳۹۴
جزئیات شهادت یک مامور پلیس در تهران تابناک - ۱۹ شهریور ۱۳۹۴
جزئیات شهادت یک مامور پلیس در تهران عصر ایران - ۱۹ شهریور ۱۳۹۴
جزئیات شهادت مامور پلیس آفتاب - ۱۹ شهریور ۱۳۹۴