تعطیلی بیش از ۱۰۰ مدرسه در مالزی به دلیل انتشار گاز سمی

آفتاب - ۲۴ اسفند ۱۳۹۷
منابع خبر