شمرهایی که برای امام حسین(ع) گریه کردند

شمرهایی که برای امام حسین(ع) گریه کردند
فردا
خبرگزاری فارس - ۳۰ مهر ۱۳۹۴

پوشیدن لباس شمر و ظاهر شدن در هیبت منفورترین و ملعون‌ترین شخصیت‌های تاریخ دلی می‌خواهد که فقط از عهده بعضی آدمها برمی‌آید؛ آدم‌هایی که به گفته خودشان بارها در لباس شمر برای امام حسین (ع) گریه کرده‌اند

منابع خبر
شمرهایی که برای امام حسین(ع) گریه کردند خبرگزاری فارس - ۳۰ مهر ۱۳۹۴