اگر یک ماه در استان تهران باران ببارد، سد‌ها سر ریز نمی‌شود

خبرگزاری میزان -

استاندار تهران گفت: با تدابیری که اتخاذ شده است اگر یک ماه هم در تهران بارندگی رخ دهد شاهد سرریزشدن سد‌ها نخواهیم بود

منابع خبر
اگر یک ماه در استان تهران باران ببارد، سد‌ها سر ریز نمی‌شود خبرگزاری میزان -