چین قهرمان تنیس روی میز شد

ورزش ۳ - ۲۷ مرداد ۱۳۹۵

در مسابقات تنیس روی میز چینی‌ها توانستند عنوان قهرمانی را از آن خود کنند

منابع خبر
چین قهرمان تنیس روی میز شد ورزش ۳ - ۲۷ مرداد ۱۳۹۵
چین قهرمان تنیس روی میز شد عصر ایران - ۲۷ مرداد ۱۳۹۵