دادگاه عامل حمله تروریستی نیوزیلند با ۵۰ مورد اتهامی برگزار خواهد شد

خبرگزاری میزان -

پلیس نیوزیلند در بیانیه ای ضمن تایید ارتباط عامل حمله تروریستی اخیر نیوزیلند با گروه های راست افراطی، از برگزاری دادگاه وی در روز جمعه خبر داد

منابع خبر
دادگاه عامل حمله تروریستی نیوزیلند با ۵۰ مورد اتهامی برگزار خواهد شد خبرگزاری میزان -