وزارت کشور: هیچ درگیری در مرز جمهوری آذربایجان با ایران وجود نداشته است

پیک ایران - ۲۴ اسفند ۱۳۹۴


مدیرکل امور مرزی وزرات کشور خبر منتشر شده برخی رسانه های خارجی درباره درگیری در مرز جمهوری آذربایجان با ایران را تکذیب کرد و گفت: هیچ درگیری در مرز ایران وجود نداشته است.   مجید آقابابایی در گفت و گو با ایرنا افزود: هیچ درگیری بین مرزبانان یا اتباع ایرانی وجود نداشته است.   وی ادامه داد: درگیری که در رسانه ها مطرح شده با مرز ایران فاصله داشته و بین مرزبانان جمهوری آذربایجان با برخی اتباع خودشان و کشورهای دیگر بوده است.   مدیرکل امور مرزی وزارت کشور گفت: همچنین هیچ کدام از اتباع ایرانی در این درگیری نبودند و از سمت مرزهای جمهوری اسلامی ایران نیز به این کشور نرفته اند.   برخی رسانه های خارجی امروز اعلام کردند در یک درگیری در مرز جمهوری آذربایجان و ایران پنج نفر کشته شدند.

 .

منابع خبر