تشکیل کمیته ای برای ارزیابی مشکلات لوله‌سازی کشور در کمیسیون انرژی

تشکیل کمیته ای برای ارزیابی مشکلات لوله‌سازی کشور در کمیسیون انرژی
خبرگزاری فارس
خبرگزاری میزان -

کمیته‌ای مشترک با حضور رؤسای کمیته نفت و گاز و حقوقی قراردادهای کمیسیون انرژی و نمایندگان شرکت‌های لوله‌سازی و وزارتخانه‌های نفت و صنعت برای رسیدگی به مشکلات بخش خصوصی در لوله‌سازی تشکیل می‌شود

منابع خبر
تشکیل کمیته ای برای ارزیابی مشکلات لوله‌سازی کشور در کمیسیون انرژی خبرگزاری میزان -
تشکیل کمیته ای برای ارزیابی مشکلات لوله‌سازی کشور در کمیسیون انرژی خبرگزاری فارس -