میانگین مصرف بنزین کشور به مرز ۵۰ میلیون لیتر در روز فرو نشست

میانگین مصرف بنزین کشور به مرز 50 میلیون لیتر در روز فرو نشست
ایسکا نیوز
ایسکا نیوز -

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران"ایسکانیوز" در نخستین هفته از بهمن امسال (۲ تا ۸ بهمن) روزانه به صورت میانگین ۵۰ میلیون و ۶۴۲ هزار لیتر بنزین و ۱۰۰ میلیون و ۸۲۸ هزار لیتر گازوییل در کشور مصرف شد که در قیاس با هفته پیش از آن به ترتیب از کاهش مصرف روزانه ۶.۷۷ میلیون لیتری بنزین و ۱۱ میلیون لیتری گازوییل حکایت دارد. بر اساس آمارهای رسمی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، مجموع مصرف بنزین کشور در هفته منتهی به هشتم بهمن امسال به ۳۵۴ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر رسید که نسبت به هفته پیش از آن (۴۰۱ میلیون و ۹۰۰ هزار لیتر) ۴۷ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر (۱۱.۸ درصد) کاهش نشان می دهد.بیشترین مصرف بنزین کشور در فاصله زمانی ۲ تا ۸ بهمن مربوط به روز شنبه (۲ بهمن) با ۵۶ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر و کمترین آن مربوط به روز جمعه (۸ بهمن) با ۴۳ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر است.کاهش بیش از ۱۰ درصدی مصرف گازوییل کشورهمچنین طبق این آمار، مصرف گازوییل کشور در هفته آغازین بهمن ماه بر خلاف هفته های گذشته روند کاهشی داشته است؛ به گونه ای که مجموع مصرف این فرآورده در هفته گذشته در کشور با متوسط روزانه ۱۰۰ میلیون و ۸۲۸ هزار لیتر، به ۷۰۵ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر رسید که در قیاس با هفته پیش از آن (۷۸۲ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر) ۷۶ میلیون و ۹۰۰ هزار لیتر (۹.۸ درصد) کاهش داشته است.بالاترین رقم مصرف گازوییل کشور در زمان یاد شده به روز دوشنبه (۴ بهمن) با ۱۳۹ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر و کمترین آن نیز به روز جمعه (۸ بهمن) با ۶۷ میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر اختصاص دارد. تهرانی ها ۸۰۰ هزار لیتر بنزین بیشتر مصرف کردندبه گزارش ایسکانیوز به نقل از شانا، بر اساس آمار شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، مجموع مصرف بنزین تهران در هفته گذشته ۸۴ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر اعلام شده است که در مقایسه با هفته پیش از آن (۸۳ میلیون و ۸۰۰ هزار) افزایش ۸۰۰ هزار لیتری را نشان می دهد. میانگین مصرف روزانه بنزین تهران در هفته گذشته ۱۲ میلیون و ۸۵ هزار لیتر بوده است. همچنین مصرف گازوییل تهران این هفته به ۵۳ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر رسید که با این حساب، میانگین روزانه مصرف گازوییل تهرانی‌ها، هفت میلیون و ۶۲۸ هزار لیتر بوده است.

"همچنین مصرف گازوییل تهران این هفته به ۵۳ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر رسید که با این حساب، میانگین روزانه مصرف گازوییل تهرانی‌ها، هفت میلیون و ۶۲۸ هزار لیتر بوده است"کاهش مصرف بنزین سوپرمجموع مصرف بنزین سوپر کشور نیز در هفته گذشته با میانگین روزانه یک میلیون و ۹۵۷ هزار لیتر، به ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر رسید.این آمار در مجموع نسبت به هفته پیش از آن (۱۴ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر) ۹۰۰ هزار لیتر کاهش داشته است. کاهش ۳۸.۲ درصدی مصرف نفت کوره بر پایه آمار شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، مجموع مصرف نفت کوره کشور در هفته گذشته در کشور با متوسط روزانه ۳۶ میلیون و ۶۲۸ هزار لیتر، به ۲۵۶ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر رسید که در قیاس با هفته پیش از آن (۴۱۴ میلیون و ۹۰۰ هزار لیتر) ۱۵۸ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر (۳۸.۲ درصد) کاهش داشته است.افزایش بیش از ۲۳ میلیون لیتری مصرف نفت سفیدمجموع مصرف نفت سفید کشور در فاصله زمانی۲تا ۸ بهمن به ۱۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر رسید که این رقم در مقایسه با هفته پیش از آن ۲۳ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر (۲۳.۷ درصد) افزایش داشته است

منابع خبر
میانگین مصرف بنزین کشور به مرز ۵۰ میلیون لیتر در روز فرو نشست ایسکا نیوز -
میانگین مصرف بنزین به مرز ۵۰ میلیون لیتر رسید ایلنا -
میانگین مصرف بنزین به ۵۰ میلیون لیتر رسید دنیای اقتصاد -