سرپرست حوزه هنری سمنان: یازدهمین جشنواره شاهوار فراخوان داد

خبرگزاری جمهوری اسلامی -

ایرنا- سمنان- سرپرست حوزه هنری استان سمنان گفت: جشنواره استانی شعر و داستان شاهوار برای یازدهمین دوره فراخوان داد

منابع خبر
سرپرست حوزه هنری سمنان: یازدهمین جشنواره شاهوار فراخوان داد خبرگزاری جمهوری اسلامی -