لکسوس‌سواری و دست نامرئی گفتمان انقلاب!

فردا - ۱۷ بهمن ۱۳۹۷

ماجرای لکسوس‌سواری محسن رفیق‌دوست و حقوق نجومی وی، آن‌هم در آستانه ۴۰ سالگی انقلاب، در ظاهر رویدادی ناخوشایند است که بدبینی مردم را به‌دنبال دارد، امّا این ماجرا لایه عمیق‌تری هم دارد که ناخودآگاه و در توافقی نانوشته، تکمیل‌کننده پازل انقلاب است

منابع خبر
لکسوس‌سواری و دست نامرئی گفتمان انقلاب! خبرگزاری دانشجو - ۱۷ بهمن ۱۳۹۷