فعالیت یونسکو برای انسجام فرهنگی و اجتماعی یزد موثر است

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۸ روز قبل

یزد - ایرنا - استاندار یزد فعالیت دفتر نمایندگی یونسکو را در این استان یک ظرفیت مناسب و عامل انسجام فرهنگی و اجتماعی دانست و گفت: بایستی از این مجموعه به نحو مناسب استفاده کرد

منابع خبر