پلیس پزشک پرسپولیس را دستگیر کرد!

فردا -

پلیس استادیوم شهر قدس پزشک پرسپولیس را با جیمی جامپ اشتباه گرفت و او را دستگیر کردند

منابع خبر
پلیس پزشک پرسپولیس را دستگیر کرد! فردا -
۶:۱۰ اعتراف دردناک ستاره پرسپولیس ؛ پرسپولیس خسته است؟! پارس فوتبال -