بیش از ۶۰۰ شهروند خارجی "تابعیت پاکستان" دریافت کرده‌اند

خبرگزاری میزان -

وزارت کشور پاکستان در گزارشی از دریافت تابعیت ۶۳۵ شهروند خارجی طی چند سال اخیر در این کشور خبر داد

منابع خبر
بیش از ۶۰۰ شهروند خارجی "تابعیت پاکستان" دریافت کرده‌اند خبرگزاری میزان -