محمود عباس اساسنامه عضویت در دیوان لاهه را امضا کرد

صدای آلمان - ۱۱ دی ۱۳۹۳

محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی اساسنامه‌ی دیوان بین‌المللی کیفری در لاهه را امضا کرد تا راه را بر عضویت فلسطینیان در این دیوان هموار سازد و امکان شکایت از اسرائیل در برابر نهادی بین‌المللی را فراهم آورد

منابع خبر