۱۹:۳۲ - تقلب علمی در میان مردان بیشتر از زنان است

19:32 - تقلب علمی در میان مردان بیشتر از زنان است
خبر خونه
خبر خونه - ۳ بهمن ۱۳۹۱

نتایج تحقیقات نشان می دهد که انجام تقلبهای علمی درمیان مردان از کارآموزی تا اعضای برجسته هیئت علمی به مراتب بیشتر از دانشمندان زن است.

به گزارش مهر، تحلیلهای سوء رفتار حرفه ای توسط محققان کالج آلبرت انیشتین از دانشکده پزشکی یشیوا انجام شده و در مجله mBio منتشر شده است.

دکتر آرتورو کسادوال استاد دانشگاه و رئیس کرسی میکروبیولوژی و ایمن شناسی و استاد پزشکی در کالج آلبرت انیشتین که به عنوان سردبیر مجله mBio نیز فعالیت می کند، گفت: این حقیقت که سوء رفتار حرفه ای در تمام مراحل کار انجام می شود نشان می دهد که توجه به ابعاد اخلاقی رفتار علمی نباید به افراد تحت آموزش و فعالان کنونی محدود شود.

وی افزود: تحقیقات ما در این زمینه که مردان بیشتر از زنان در انجام سوء رفتار حرفه ای به معنای تقلب علمی دست دارند نشان دهنده تفاوت جنسی است و ما باید با هر تلاشی بی عیب بودن و عاری از خطابودن یک تحقیق را ارتقا دهیم.

در تحقیقات پیشین دکتر کسادوال به این نتیجه رسیده است که تقلب علمی عامل دو سوم بیرون کشیدن مقاله علمی از چرخه چاپ است. نتایج این تحقیقات غیرمنظره بوده چرا که تحقیقات پیشین نشان می داد که اشتباهات علمی عامل اصلی لغو چاپ مقالات علمی است.

محققان این بررسیها را برای درک بهتر افرادی که تقلب علمی انجام می دهند آغاز کردند. آنها ۲۲۸ مورد از سوء رفتار حرفه ای که توسط دفتر درستی و امانت تحقیق آمریکا طی سالهای ۱۹۹۴ تا ۲۰۱۲ گزارش شده بود را بررسی کردند. این دفتر مسئول رفتار تحقیقاتی و اتهامهای تقلب علمی است و اقدامات آن مورد حمایت وزارت خدمات بهداشتی و انسانی قرار دارد.

تحلیل محققان نشان می دهد که از این تعداد ۴۰ درصد توسط کارآموزان، ۳۰ درصد توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و ۲۰ درصد توسط سایر پرسنل چون دانشمندان محقق، تکنسینها، همکاران تحقیقات و مصاحبه کنندگان انجام شده است.

به طور کلی ۶۵ درصد از موارد تقلب توسط مردان انجام شده بود اما درصد آن میان رتبه های مختلف آکادمیک متغیر بود. به طوری که ۸۸ درصد اعضای هئیت علمی که تقلب کرده بودند مرد بودند این در مقایسه با ۶۹ درصد از محققان پسادکترا ، ۵۸ درصد از دانشجویان و ۴۳ درصد از سایر پرسنل تحقیقاتی قرار می گیرد.

در هر مقوله ای نسبت مردانی که تقلب می کنند بسیار بیشتر چیزی است که دانشمندان توزیع جنس پیش بینی می کردند.

از ۷۲ عضو هیئت علمی که تقلب کرده اند تنها ۹ نفر زن بودند.

این تحقیق به چرایی بیشتر بودن تقلب میان مردان نسبت به زنان نپرداخته است.

شاید یکی از احتمالات این باشد که تقلب و سوء رفتار حرفه ای عامل بیولوژیکی دارد.

منابع خبر