زنی که امام صادق(ع) بعد از هر نماز او را نفرین می‌کرد!

اینطور نیست که همه پناهندگان از کشورهای اسلامی ، مومن و معتقد باشند. چه تعداد از پناهندگان از کشورهای اسلامی، لامذهب هستند، اینرا کسی نمیداند، در مواردی آنها را باور نمیکنند که مذهب ندارند و این پناهندگان بی خدا معمولا از خشونت و آزار در هایم ها میترسند
اخبار روز
فردا - ۹ مرداد ۱۳۹۵

اسلام کوئست: در حدیثی آمده است «امام صادق(ع) پس از هر نماز؛ امّ‌الحکم؛ خواهر معاویه و دختر ابوسفیان را لعنت می‌کردند»؛ اما امّ‌الحکم که بود و به چه دلیل مستحقّ لعنت امام(ع) گردیده است؟

«ام‌الحکم» دختر ابوسفیان و هند است که از پدر و مادر با معاویه یکی بود. او همچنین خواهر ناتنی «ام‌حبیبه» همسر پیامبر اسلام(ص) بود که تنها در پدر با هم مشترک بودند.

وی ابتدا با «عیاض‌بن غنم فهری» ازدواج کرد. زندگی این دو پابرجا بود تا اینکه عیاض مسلمان شد و پیش پیامبر اسلام(ص) رفت. اسلامِ عیاض همزمان با صلح حدیبیه و قبل از فتح مکه بود. با مسلمان شدن عیاض این دو از یکدیگر جدا شدند که در بخش بعدی به آن می‌پردازیم.

پس از جدایی از عیاض،‌ ام‌حکم با «عبدالله‌بن عثمان ثقفی» ازدواج کرد.

"او همچنین خواهر ناتنی «ام‌حبیبه» همسر پیامبر اسلام(ص) بود که تنها در پدر با هم مشترک بودند.وی ابتدا با «عیاض‌بن غنم فهری» ازدواج کرد"از این ازدواج، فرزندی به‌نام عبدالرحمن به دنیا آمد که معمولاً با نسبت به مادرش «عبدالرحمن‌بن ام‌حکم» شناخته می‌شود.

عبدالرحمن‌بن ام‌حکم، در زمان حکومت معاویه، مدتی والی کوفه شد. مردم از او ناراضی بودند و در نتیجه معاویه او را برکنار کرد. سپس مدتی والی مصر گردید. در مصر مشکلاتی به وجود آمد که موجب شکایت برخی مصریان پیش معاویه شد؛ اما با دفاع ام‌حکم، غائله تمام شد.

ارتداد ام‌حکم

آیه‌ای از قرآن می‌گوید: «اگر برخی از همسران شما با پیوستن به کفار از دست شما رفتند [و کافران مهریه مورد مطالبه شما را ندادند] و شما غنیمتی یافتید، پس به کسانی که همسرانشان را [به‌خاطر پیوستن به کفار] از دست داده‌اند معادل مهریه‌ای که داده‌اند از غنایم بپردازید، و از خدایی که به او ایمان دارید پروا کنید»

منابع خبر