زمین لرزه مجددا حوالی نیشابور را لرزاند

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۹ دی ۱۳۹۰

تهران - زمین لرزه دیگری به قدرت ۹/۳ درجه در مقیاس امواجه درونی زمین 'ریشتر' در ساعت ۲۲ و۴۷ دقیقه و ۱۶ ثانیه حوالی نیشابور واقع در استان خراسان رضوی را برای چندمین بار لرزاند.-۱۳۹۰/۱۰/۳۰-۰:۰

منابع خبر
زمین لرزه مجددا حوالی نیشابور را لرزاند خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۹ دی ۱۳۹۰
زلزله ای به قدرت ۵/۵ ریشتر حوالی نیشابور را لرزاند خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۹ دی ۱۳۹۰
زلزله حوالی جویم در استان فارس را لرزاند باشگاه خبرنگاران - ۲۹ دی ۱۳۹۰