حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت‌‌

باشگاه خبرنگاران - ۲۲ خرداد ۱۳۹۸
منابع خبر
حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت‌‌ باشگاه خبرنگاران - ۲۲ خرداد ۱۳۹۸