قتل به خاطر ۵ عدد النگو

قتل به خاطر 5 عدد النگو
تابناک
خبرگزاری فارس - ۱۱ خرداد ۱۳۹۲

زوج سارقی که به خاطر سرقت النگوهای طلای یک پیرزن، فرزند معتاد او را به قتل رسانده بودند، توسط پلیس شناسایی و دستگیر شدند

منابع خبر
قتل به خاطر ۵ عدد النگو تابناک - ۱۱ خرداد ۱۳۹۲
قتل به خاطر ۵ عدد النگو خبرگزاری فارس - ۱۱ خرداد ۱۳۹۲