تصویر: لاریجانی در مقابل دوشکا

تصویر: لاریجانی در مقابل دوشكا

شفاف
شفاف - ۶ اسفند ۱۳۸۹

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پنج شنبه شب در مراسم سالگرد شهید خرازی شرکت کرد

منابع خبر
لاریجانی در مقابل دوشکا (عکس) عصر ایران - ۶ اسفند ۱۳۸۹