درج اخبار در مورد کروبی و موسوی و انتخابات ممنوع شد

درج اخبار در مورد کروبی و موسوی و انتخابات ممنوع شد
نوروز
خبرنامه امیرکبیر -

یکشنبه، ۲۲ شهریور، ۱۳۸۸ با اعلام ممنوعیت درج اخبار مربوط به مهدی کروبی و میر حسین موسوی و انتخابات ریاست جمهوری دهم در روزنامه های و نشریات داخلی دوره جدیدی از سانسور خبری آغاز شده است.   بنابر ابلاغ شورای عالی امنیت ملی از امروز درج هرگونه خبر در مورد "میرحسین موسوی، مهدی کروبی، انتخابات دهم ریاست جمهوری" در روزنامه‌هازو خبرگزاری ها ممنوع شد.   گفتنی است که این خبر تاکنون توسط شورای سردبیری دو روزنامه سراسری کشور تایید شده است.   نوروز  

منابع خبر
درج اخبار در مورد کروبی و موسوی و انتخابات ممنوع شد خبرنامه امیرکبیر -
درج اخبار در مورد کروبی و موسوی و انتخابات ممنوع شد نوروز -