مهمترین اخبار تندرستی

رژیم غذاهای کم چربی برای بیماری کیسه صفراو

پزشکان ایران - ۳ ساعت قبل
کار کیسه صفرا در انسان انباشتن و تغلیظ صفرا است تا به هضم چربی کمک نماید. وقتی که چربی وارد اثنی عشر می شود باعث تحریک و ترشح هورمون Cholecystokinin توسط مخاط روده می شود. هورمون مذکور از راه خون وارد کیسه صفرا شده و باعث انقباض آن می شود که در نتیجه صفرای غلیظ …

درمان سنگ کیسه صفرا

پزشکان ایران - ۴ ساعت قبل
کیسه صفرا، اندام کوچکی واقع در ناحیه پایین کبد است. کیسه صفرا با ذخیره صفرا و ترشح آن درون روده کوچک هنگام ورود غذا به فرایند هضم و گوارش کمک می‌کند. صفرا مایعی تولید شده در کبد و تشکیل شده از چند ماده مانند کلسترول، بیلی‌روبین (مواد رنگدانه‌ای صفرا) و نمک‌های صفراوی است. سنگ کیسه …

آخرین اخبار تندرستی

پزشکان ایران - ۸ روز قبل
پزشکان ایران - ۸ روز قبل
پزشکان ایران - ۸ روز قبل
پزشکان ایران - ۸ روز قبل
پزشکان ایران - ۸ روز قبل