Sarkhat News Aggregator مهمترین اخبار حقوقی - سرخط http://www.sarkhat.com/ fa sarkhat@sarkhat.com (Sarkhat News) 2001-2017 Sarkhat Wed, 06 Dec 2017 22:55:02 -0800 Wed, 06 Dec 2017 22:55:02 -0800 مهمترین اخبار حقوقی http://www.sarkhat.com/img/sarkhatlogo.gif http://www.sarkhat.com/ http://www.sarkhat.com/fa/group/نفر-از-سارقان-خریداران-اموال-مسروقه-طلافروشی-شهرستان-گچساران-دستگیر-شدند-iqctvw/ ۵ نفر از سارقان و خریداران اموال مسروقه طلافروشی شهرستان گچساران دستگیر شدند http://www.sarkhat.com/fa/group/نفر-از-سارقان-خریداران-اموال-مسروقه-طلافروشی-شهرستان-گچساران-دستگیر-شدند-iqctvw/ حقوقی Wed, 06 Dec 2017 10:25:40 -0800 ۱ خبر مرتبط]]> http://www.sarkhat.com/fa/group/آزادی-۱۴۳-زندانی-جرائم-غیرعمد-با-گذشت-۱۹-میلیاردی-شکات-nbifpd/ آزادی ۱۴۳ زندانی جرائم غیرعمد با گذشت ۱۹ میلیاردی شکات http://www.sarkhat.com/fa/group/آزادی-۱۴۳-زندانی-جرائم-غیرعمد-با-گذشت-۱۹-میلیاردی-شکات-nbifpd/ حقوقی Wed, 06 Dec 2017 04:35:33 -0800 ۱ خبر مرتبط]]> http://www.sarkhat.com/fa/group/سازش-۱۵۲-فقره-پرونده-در-شعبات-شورای-حل-اختلاف-شهرستان-پردیس-nfukih/ سازش ۱۵۲ فقره پرونده در شعبات شورای حل اختلاف شهرستان پردیس http://www.sarkhat.com/fa/group/سازش-۱۵۲-فقره-پرونده-در-شعبات-شورای-حل-اختلاف-شهرستان-پردیس-nfukih/ حقوقی Wed, 06 Dec 2017 04:35:25 -0800 ۱ خبر مرتبط]]> http://www.sarkhat.com/fa/group/استقرار-هیأت-بازرسی-در-اداره-کل-ورزش-جوانان-استان-ایلام-azprsw/ استقرار هیأت بازرسی در اداره کل ورزش و جوانان استان ایلام http://www.sarkhat.com/fa/group/استقرار-هیأت-بازرسی-در-اداره-کل-ورزش-جوانان-استان-ایلام-azprsw/ حقوقی Wed, 06 Dec 2017 04:35:19 -0800 ۱ خبر مرتبط]]> http://www.sarkhat.com/fa/group/ملاقات-رئیس-سازمان-بازرسی-کل-کشور-با-رئیس-کمیته-بین-الملل-دومای-روسیه-prphqr/ ملاقات رئیس سازمان بازرسی کل کشور با رئیس کمیته بین‌الملل دومای روسیه http://www.sarkhat.com/fa/group/ملاقات-رئیس-سازمان-بازرسی-کل-کشور-با-رئیس-کمیته-بین-الملل-دومای-روسیه-prphqr/ حقوقی Wed, 06 Dec 2017 02:17:06 -0800 ۱ خبر مرتبط]]> http://www.sarkhat.com/fa/group/تأکید-رئیس-سازمان-بازرسی-کل-کشور-بر-توسعه-همکاری-ها-میان-آمبودزمان-های-کشور-های-xrpkbw/ تأکید رئیس سازمان بازرسی کل کشور بر توسعه همکاری‌ها میان آمبودزمان‌های کشور‌های اوراسیایی / لزوم توجه به نقش آمبودزمان خوب در روابط جدید http://www.sarkhat.com/fa/group/تأکید-رئیس-سازمان-بازرسی-کل-کشور-بر-توسعه-همکاری-ها-میان-آمبودزمان-های-کشور-های-xrpkbw/ حقوقی Wed, 06 Dec 2017 02:17:05 -0800 ۱ خبر مرتبط]]> http://www.sarkhat.com/fa/group/امضای-یادداشت-تفاهم-تأسیس-پیمان-آمبودزمان-های-اوراسیا-با-حضور-قاضی-سراج-رئیس-سازمان-بازرسی-ydfylz/ امضای یادداشت تفاهم تأسیس پیمان آمبودزمان‌های اوراسیا با حضور قاضی سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور http://www.sarkhat.com/fa/group/امضای-یادداشت-تفاهم-تأسیس-پیمان-آمبودزمان-های-اوراسیا-با-حضور-قاضی-سراج-رئیس-سازمان-بازرسی-ydfylz/ حقوقی Wed, 06 Dec 2017 02:16:57 -0800 ۱ خبر مرتبط]]> http://www.sarkhat.com/fa/group/کرمان-رتبه-سوم-کشوری-در-زمینه-صلح-وسازش-صلح-سازش-۴۳-درصدی-پرونده-ها-در-vqnsxw/ کرمان؛ رتبه سوم کشوری در زمینه صلح وسازش / صلح و سازش ۴۳ درصدی پرونده ها در شوراهای حل اختلاف http://www.sarkhat.com/fa/group/کرمان-رتبه-سوم-کشوری-در-زمینه-صلح-وسازش-صلح-سازش-۴۳-درصدی-پرونده-ها-در-vqnsxw/ حقوقی Wed, 06 Dec 2017 00:10:08 -0800 ۱ خبر مرتبط]]> http://www.sarkhat.com/fa/group/تشکیل-اکیپ-مشترک-برای-بازرسی-از-سفرخانه-های-سطح-شهر-اراک-بیش-از-سفره-خانه-dqkrqd/ تشکیل اکیپ مشترک برای بازرسی از سفرخانه‏‌های سطح شهر اراک/ بیش از ۸ سفره‎خانه غیرمجاز پلمب شد http://www.sarkhat.com/fa/group/تشکیل-اکیپ-مشترک-برای-بازرسی-از-سفرخانه-های-سطح-شهر-اراک-بیش-از-سفره-خانه-dqkrqd/ حقوقی Wed, 06 Dec 2017 00:10:03 -0800 ۱ خبر مرتبط]]> http://www.sarkhat.com/fa/group/محکومیت-میلیاردی-قاچاقچی-سیگار-در-آذربایجان-غربی-giyfwx/ محکومیت ۴.۴ میلیاردی قاچاقچی سیگار در آذربایجان غربی http://www.sarkhat.com/fa/group/محکومیت-میلیاردی-قاچاقچی-سیگار-در-آذربایجان-غربی-giyfwx/ حقوقی Wed, 06 Dec 2017 00:10:02 -0800 ۱ خبر مرتبط]]> http://www.sarkhat.com/fa/group/بازدید-رئیس-دادگستری-از-ارتفاعات-جبالبارز-جیرفت-هیچ-گونه-تخریب-محیط-زیست-به-جهت-جاده-tuvxqw/ بازدید رئیس دادگستری از ارتفاعات جبالبارز جیرفت / هیچ گونه تخریب محیط زیست به جهت جاده سازی وجود ندارد http://www.sarkhat.com/fa/group/بازدید-رئیس-دادگستری-از-ارتفاعات-جبالبارز-جیرفت-هیچ-گونه-تخریب-محیط-زیست-به-جهت-جاده-tuvxqw/ حقوقی Wed, 06 Dec 2017 00:10:02 -0800 ۱ خبر مرتبط]]> http://www.sarkhat.com/fa/group/استفاده-از-ردیاب-آمار-سرقت-خودرو-را-کاهش-می-دهد-kfofdz/ استفاده از ردیاب، آمار سرقت خودرو را کاهش می‌دهد http://www.sarkhat.com/fa/group/استفاده-از-ردیاب-آمار-سرقت-خودرو-را-کاهش-می-دهد-kfofdz/ حقوقی Wed, 06 Dec 2017 00:10:01 -0800 ۱ خبر مرتبط]]>