Sarkhat News Aggregator مهمترین اخبار حقوقی - سرخط http://www.sarkhat.com/ fa sarkhat@sarkhat.com (Sarkhat News) 2001-2018 Sarkhat Wed, 17 Oct 2018 16:19:11 -0700 Wed, 17 Oct 2018 16:19:11 -0700 مهمترین اخبار حقوقی http://www.sarkhat.com/img/sarkhatlogo.gif http://www.sarkhat.com/ http://www.sarkhat.com/fa/group/تشریح-برنامه-های-سرپرست-معاونت-فضای-مجازی-دادستانی-کل-کشور-از-حمایت-از-شبکه-های-lpujvs/ تشریح برنامه‌های سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور/ از حمایت از شبکه‌های اجتماعی داخلی تا برنامه ریزی برای پیشگیری از وقوع جرم در فضای مجازی http://www.sarkhat.com/fa/group/تشریح-برنامه-های-سرپرست-معاونت-فضای-مجازی-دادستانی-کل-کشور-از-حمایت-از-شبکه-های-lpujvs/ حقوقی Wed, 17 Oct 2018 10:18:30 -0700 ۱ خبر مرتبط]]> http://www.sarkhat.com/fa/group/تحریف-حکم-قاضی-در-مورد-تبعیدگاه-یک-متهم-حواشی-ایجاد-شده-اشتباه-گاف-فاحش-یک-qbompz/ تحریف حکم قاضی در مورد تبعیدگاه یک متهم و حواشی ایجاد شده/ اشتباه و گاف فاحش یک روزنامه با نتیجه گیری از یک خبر تکذیب شده http://www.sarkhat.com/fa/group/تحریف-حکم-قاضی-در-مورد-تبعیدگاه-یک-متهم-حواشی-ایجاد-شده-اشتباه-گاف-فاحش-یک-qbompz/ حقوقی Wed, 17 Oct 2018 08:54:44 -0700 ۱ خبر مرتبط]]> http://www.sarkhat.com/fa/group/متهم-پرونده-شهادت-محیط-بان-منطقه-سولگرد-دستگیر-شدند-kitopr/ ۲ متهم پرونده شهادت محیط بان منطقه سولگرد دستگیر شدند http://www.sarkhat.com/fa/group/متهم-پرونده-شهادت-محیط-بان-منطقه-سولگرد-دستگیر-شدند-kitopr/ حقوقی Wed, 17 Oct 2018 08:54:43 -0700 ۱ خبر مرتبط]]> http://www.sarkhat.com/fa/group/کشور-به-مدیران-جهادی-کارآمد-نیاز-دارد-dgkhez/ کشور به مدیران جهادی و کارآمد نیاز دارد http://www.sarkhat.com/fa/group/کشور-به-مدیران-جهادی-کارآمد-نیاز-دارد-dgkhez/ حقوقی Wed, 17 Oct 2018 07:11:28 -0700 ۱ خبر مرتبط]]> http://www.sarkhat.com/fa/group/گزارشگران-قبلی-مانند-بلندگوی-غرب-صهیونی-عمل-کردند-جمهوری-اسلامی-بزرگترین-دموکراسی-غرب-آسیا-است-yjfypy/ گزارشگران قبلی مانند بلندگوی غرب صهیونی عمل کردند/ جمهوری اسلامی بزرگترین دموکراسی غرب آسیا است http://www.sarkhat.com/fa/group/گزارشگران-قبلی-مانند-بلندگوی-غرب-صهیونی-عمل-کردند-جمهوری-اسلامی-بزرگترین-دموکراسی-غرب-آسیا-است-yjfypy/ حقوقی Wed, 17 Oct 2018 05:21:11 -0700 ۱ خبر مرتبط]]> http://www.sarkhat.com/fa/group/حکم-متهمان-گروهک-نفاق-در-یاسوج-صادر-شد-evhgwy/ حکم متهمان گروهک نفاق در یاسوج صادر شد http://www.sarkhat.com/fa/group/حکم-متهمان-گروهک-نفاق-در-یاسوج-صادر-شد-evhgwy/ حقوقی Wed, 17 Oct 2018 05:21:18 -0700 ۱ خبر مرتبط]]> http://www.sarkhat.com/fa/group/بازدید-سرزده-رئیس-کل-دادگستری-استان-کرمان-از-دادگاه-ارزوئیه-biwolk/ بازدید سرزده رئیس کل دادگستری استان کرمان از دادگاه ارزوئیه http://www.sarkhat.com/fa/group/بازدید-سرزده-رئیس-کل-دادگستری-استان-کرمان-از-دادگاه-ارزوئیه-biwolk/ حقوقی Wed, 17 Oct 2018 05:21:19 -0700 ۱ خبر مرتبط]]> http://www.sarkhat.com/fa/group/متهمان-پرونده-شهادت-محیط-بان-منطقه-سولگرد-شناسایی-شدند-tdhylp/ متهمان پرونده شهادت محیط بان منطقه سولگرد شناسایی شدند http://www.sarkhat.com/fa/group/متهمان-پرونده-شهادت-محیط-بان-منطقه-سولگرد-شناسایی-شدند-tdhylp/ حقوقی Wed, 17 Oct 2018 05:21:08 -0700 ۱ خبر مرتبط]]> http://www.sarkhat.com/fa/group/مراسم-تودیع-معارفه-دادستان-قزوین-pwhwdg/ مراسم تودیع و معارفه دادستان قزوین http://www.sarkhat.com/fa/group/مراسم-تودیع-معارفه-دادستان-قزوین-pwhwdg/ حقوقی Wed, 17 Oct 2018 03:47:03 -0700 ۱ خبر مرتبط]]> http://www.sarkhat.com/fa/group/تحقیقات-درباره-پرونده-حادثه-تروریستی-اهواز-همچنان-ادامه-دارد-fmcmsa/ تحقیقات درباره پرونده حادثه تروریستی اهواز همچنان ادامه دارد http://www.sarkhat.com/fa/group/تحقیقات-درباره-پرونده-حادثه-تروریستی-اهواز-همچنان-ادامه-دارد-fmcmsa/ حقوقی Wed, 17 Oct 2018 03:47:05 -0700 ۱ خبر مرتبط]]> http://www.sarkhat.com/fa/group/استاندارد-سازی-عناوین-مجرمانه-در-ثبت-دادخواست-ها-با-ایجاد-دفاتر-خدمات-الکترونیک-قضایی-wlgzqv/ استاندارد سازی عناوین مجرمانه در ثبت دادخواست‌ها با ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی http://www.sarkhat.com/fa/group/استاندارد-سازی-عناوین-مجرمانه-در-ثبت-دادخواست-ها-با-ایجاد-دفاتر-خدمات-الکترونیک-قضایی-wlgzqv/ حقوقی Wed, 17 Oct 2018 03:46:44 -0700 ۱ خبر مرتبط]]> http://www.sarkhat.com/fa/group/۸۹-عنوان-شکوائیه-در-حال-اضافه-شدن-به-صلاحیت-دفاتر-خدمات-الکترونیک-قضایی-است-صدور-qimbsj/ ۸۹ عنوان شکوائیه در حال اضافه شدن به صلاحیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است/ صدور بیش از ۴۱ میلیون ابلاغ الکترونیکی http://www.sarkhat.com/fa/group/۸۹-عنوان-شکوائیه-در-حال-اضافه-شدن-به-صلاحیت-دفاتر-خدمات-الکترونیک-قضایی-است-صدور-qimbsj/ حقوقی Wed, 17 Oct 2018 03:46:32 -0700 ۱ خبر مرتبط]]> http://www.sarkhat.com/fa/group/تقدیر-از-مدیر-نمونه-دفاتر-خدمات-الکترونیک-قضایی-tbtzmh/ تقدیر از ۵ مدیر نمونه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی http://www.sarkhat.com/fa/group/تقدیر-از-مدیر-نمونه-دفاتر-خدمات-الکترونیک-قضایی-tbtzmh/ حقوقی Wed, 17 Oct 2018 03:46:25 -0700 ۱ خبر مرتبط]]> http://www.sarkhat.com/fa/group/توسعه-صلاحیت-های-دفاتر-خدمات-الکترونیک-قضایی-گواهی-سو-پیشینه-جزو-صلاحیت-های-دفاتر-قرار-hiosub/ توسعه صلاحیت‌های دفاتر خدمات الکترونیک قضایی/ گواهی سوء پیشینه جزو صلاحیت‌های دفاتر قرار خواهد گرفت http://www.sarkhat.com/fa/group/توسعه-صلاحیت-های-دفاتر-خدمات-الکترونیک-قضایی-گواهی-سو-پیشینه-جزو-صلاحیت-های-دفاتر-قرار-hiosub/ حقوقی Wed, 17 Oct 2018 03:46:12 -0700 ۱ خبر مرتبط]]> http://www.sarkhat.com/fa/group/ایجاد-اتاق-های-فکر-ایده-پردازی-برای-بهبود-عملکرد-کانون-بازدید-مستمر-از-دفاتر-خدمات-kbulct/ ایجاد اتاق‌های فکر و ایده پردازی برای بهبود عملکرد کانون/ بازدید مستمر از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با هدف اصلاح امور و رفع نواقص http://www.sarkhat.com/fa/group/ایجاد-اتاق-های-فکر-ایده-پردازی-برای-بهبود-عملکرد-کانون-بازدید-مستمر-از-دفاتر-خدمات-kbulct/ حقوقی Wed, 17 Oct 2018 02:15:21 -0700 ۱ خبر مرتبط]]> http://www.sarkhat.com/fa/group/دستگیری-مدیر-شرکت-ایرتویا-یکی-از-کارمندان-گمرگ-در-رابطه-با-پرونده-خودرو-های-وارداتی-jfzlyu/ دستگیری مدیر شرکت ایرتویا و یکی از کارمندان گمرگ در رابطه با پرونده خودرو‌های وارداتی/صدور کیفرخواست برای مدیران مسئول دو روزنامه شرق و شهروند برای انتشار اخبار اختلاف افکن میان مردم ایران و عراق http://www.sarkhat.com/fa/group/دستگیری-مدیر-شرکت-ایرتویا-یکی-از-کارمندان-گمرگ-در-رابطه-با-پرونده-خودرو-های-وارداتی-jfzlyu/ حقوقی Wed, 17 Oct 2018 02:10:21 -0700 ۱ خبر مرتبط]]> http://www.sarkhat.com/fa/group/لزوم-نظارت-بر-کمیسیون-های-تصمیم-گیر-تصمیم-ساز-در-شهرداری-مدیریت-پسماندها-دفن-اصولی-xyqheq/ لزوم نظارت بر کمیسیون‌های تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز در شهرداری/ مدیریت پسماندها و دفن اصولی زباله های شهر در راستای صیانت از حقوق عامه http://www.sarkhat.com/fa/group/لزوم-نظارت-بر-کمیسیون-های-تصمیم-گیر-تصمیم-ساز-در-شهرداری-مدیریت-پسماندها-دفن-اصولی-xyqheq/ حقوقی Wed, 17 Oct 2018 02:10:20 -0700 ۱ خبر مرتبط]]> http://www.sarkhat.com/fa/group/بازداشت-دو-کارچاق-کن-حرفه-ای-در-جزیره-قشم-ادعای-افراد-متهم-به-تغییر-پرونده-grjfac/ بازداشت دو کارچاق کن حرفه‌ای در جزیره قشم / ادعای افراد متهم به تغییر پرونده های قضایی http://www.sarkhat.com/fa/group/بازداشت-دو-کارچاق-کن-حرفه-ای-در-جزیره-قشم-ادعای-افراد-متهم-به-تغییر-پرونده-grjfac/ حقوقی Wed, 17 Oct 2018 02:10:14 -0700 ۱ خبر مرتبط]]> http://www.sarkhat.com/fa/group/ضارب-طلبه-همدانی-دستگیر-شد-پرونده-در-مرحله-تحقیقات-اولیه-قرار-دارد-xfwbsl/ ضارب طلبه همدانی دستگیر شد/ پرونده در مرحله تحقیقات اولیه قرار دارد http://www.sarkhat.com/fa/group/ضارب-طلبه-همدانی-دستگیر-شد-پرونده-در-مرحله-تحقیقات-اولیه-قرار-دارد-xfwbsl/ حقوقی Wed, 17 Oct 2018 02:10:13 -0700 ۱ خبر مرتبط]]> http://www.sarkhat.com/fa/group/خودرو-قاچاق-در-ساوجبلاغ-استان-البرز-ضبط-شد-uhvkvk/ خودرو قاچاق در ساوجبلاغ استان البرز ضبط شد http://www.sarkhat.com/fa/group/خودرو-قاچاق-در-ساوجبلاغ-استان-البرز-ضبط-شد-uhvkvk/ حقوقی Wed, 17 Oct 2018 02:10:06 -0700 ۱ خبر مرتبط]]>