سرخط
كارشناسان علوم پزشكي در استراليا نشان داده‌اند كه تقويت سيستم‌ ايمني بدن مي‌تواند كليدي براي درمان عفونت‌هايي شبيه به عفونت ايدز باشد. به گزارش ايسنا، اين گروه از پزشكان به سرپرستي دكتر مارك پلگريني از انستيتو والتر واليزاهال نشان دادند كه يك هورمون سيگنال دهنده سلولي موسوم به «اينترلوكين ـ 7 يا «IL-7» واكنش ايمني بدن را به يك عفونت ويروسي مزمن دوباره برمي‌انگيزد و به ميزبان امكان مي‌دهد كه به طور كامل ويروس را پاك كند. دكتر پلگريني در اين باره خاطرنشان كرد كه اين يافته مي تواند به كشف روشي موثر براي معالجه و پاكسازي عفونت‌هاي ويروسي مزمن از جمله ايدز، هپاتيت B و C و عفونت‌هاي باكتريايي از قبيل سل منجر شود كه بار بهداشتي جهاني و اقتصادي قابل توجهي را به كشورها متحمل مي‌كنند. به گزارش خبرگزاري يونايتدپرس، اين متخصصان نقش «IL-7» را كه يك هورمون طبيعي ايمني است در موش‌هاي آزمايشگاهي مبتلا به عفونت ايدز مورد ارزيابي قرار داده و به نتايج فوق دست يافته‌اند. جزئيات اين بررسي‌ها در مجله «سلول» منتشر شده است.