سرخط
هموطنان شجاع ، قهرمان و همواره سبز در صحنه مبارزات رهایی بخش ایران،همانطور که استحضار دارید : در آستانه پیروزی شما در مقابل رژیم ستمگر، فاسد و تا دندان مسلح ولی فقیه ، برخی ازاصلاح طلبان حکومتی، همچون آقای عطاءالله مهاجرانی و اعوانش در خارج ازیک سو و آقای حسین شریعتمداری و انصارش در داخل از سوی دیگر به فرمان ولی فقیه، توامان در صدد بر آمده اند با هدفی مشترک اما ادبیات مختلف،همچون دو لبه قیچی،جنبش سبز ملت ایران را به نفاق آلوده و نهضت ملی رهایی بخش ملت ایران را به نابودی بکشانند.اظهارات اخیر مهاجرانی در کتابخانه کنزینگتون لندن و مقالات همزمان حسین شریعتمداری در کیهان ،برای پوشاندن لباس قدیسین به سید علی خامنه ای و سعی در برائت ایشان از فساد مالی،ستم ملی و دیکتاتوری حکایت از شنیدن بوی سقوط رژیم و دست پاچگی هر دو در ائتلاف بمنظور بیراهه کشاندن جنبش و نابودی نهایی آن تحت پوشش اصلاحات بظاهر ریشه ای دارد.کمپین سفارت سبز که همواره مواضع کاملا هم سو با مردم قهرمان و شجاع و غیور ایران دارد،خواهان سرنگونی نظام ولایت فقیه و جمهوری اسلامی است.آقای مهاجرانی که زمانی خواهان ریاست جمهوری مادام العمر هاشمی رفسنجانی بود،اینک با وعده وعیدهای سید علی خامنه ای به وی ،بار دیگر بوی الرحمان وزارت و وکالت ولی فقیه را شنیده است . اطمینان دارد جنبش سبز ملت ایران با اتحاد و یکپارچگی همیشگی خود و حضور محکم و استوار خود در صحنه های تظاهرات رهایی بخش خیابانی ، در این ایام سرنوشت ساز ،این توطئه شوم را در نطفه خفه نموده تا مرحله پیروزی نهایی ، با گامی استوار و ایمان به راهی که در پیش گرفته به مبارزه بی امان خود برای حصول به دموکراسی،آزادی سکولاریسم تحت یک همه پرسی متشکل از همه آحاد ملت ایران،ادامه خواهد داد.ما ایمان داریم تا جنبش سبز ملت ایران بیدار است،ایران ما هرگز نمی میرد.جاودان باد ایران و جنبش سبز ملت ایران کمپین سفارت سبز دفتر مرکزی -نروژ اسلو