سرخط
تمدید قانون مترو، از طریق قرار دادن در بودجه سال بعد، در واقع اقدامی برای کمک به دولت است و دولت هم با درک این موضوع و اهمیت توسعه مترو و حمل و نقل عمومی در شرایط فعلی، آن را اجرایی مي‌كند. ايلنا: عضو مجمع نمایندگان استان تهران با اشاره به اهمیت توجه به مترو، مخصوصا در تهران،به طرح جامع در حال تدوین در شهرداری تهران اشاره کرده و ضمن آن که این طرح را اقدام موثری برای رفع مشکلات ناشی از ترافیک و آلودگی و هوا وغيره دانست، از دولت خواست تا هر چه سریع تر کمک به مترو را اجرایی کند. به گزارش خبرگزاري ايلنا،‌حسین گروسی، طرح جامع در حال تدوینی را در شهرداری تهران مورد اشاره قرار داد که برای توسعه مترو و خدمت رسانی آن به شهروندان تنظیم می شود و با اشاره به موثر بودن چنین طرحی، از دولت خواست تا قانون کمک به مترو را که یک سال دیگر هم تمدید شده، هر چه سریع تر اجرایی کند. وی با بیان این که تمدید قانون مترو، از طریق قرار دادن در بودجه سال بعد، در واقع اقدامی برای کمک به دولت است و دولت هم با درک این موضوع و اهمیت توسعه مترو و حمل و نقل عمومی در شرایط فعلی، آن را اجرایی مي‌كند. وی، برنامه های شهرداری را در توسعه حمل و نقل عمومی بسیار خوب و مناسب توصیف کرده و لزوم وصل شدن شهرهای حاشیه ای به متروی تهران، از طریق حمایت های دولت و مجلس را یادآور شد. وی در پایان گفت: دغدغه های امروز شهری از جمله ترافیک، آلودگی هوا، هزینه های سوخت و حمل و نقل موضوعاتی است که کاستی های مرتبط با آنها، در سایه همدلی همه نهادها رفع شدنی است و در این عرصه همه باید به شهرداری تهران کمک کنیم. پايان پيام