سرخط
مدیرکل حریم شهرداری تهران در واکنش به ادعای استانداری تهران مبنی بر درآمدهای صدها میلیاردی شهرداری از حریم شهر تهران گفت: درآمد حریم شهر تهران در سه سال گذشته 30 میلیارد تومان بوده است اما متاسفانه هر چه به ایام انتخابات نزدیکتر می‌شویم اینگونه اظهارنظرها بیشتر می‌شود. سید صباح‌الدین متقی در گفتگو با «مهر» با بیان اینکه درآمدهای حریم شهر تهران محدود است گفت: عوارض پسماندها، خدمات رسانی شهرداری برای بخشهای غیرمسکونی از مواردی هستند که برای حریم تهران درآمد زایی می کند.وی افزود: درآمد حریم شهر تهران در سه سال گذشته 30 میلیارد تومان بوده که بیش از دو برابر آن برای خود حریم شهر هزینه شده است.وی با رد ادعای استانداری مبنی بر درآمدهای صدها میلیاردی از کارخانه های حریم شهر تهران گفت: بر اساس ماده 99 قانون شهرداری، 80 درصد درآمدهای ناشی از حریم باید در اختیار پروژه های واقع در این محدوده قرار بگیرد که ما به مراتب بیش از این مقدار برای حریم شهر تهران هزینه کرده ایم.متقی ادامه داد: درختکاری، ساماندهی زیرساخت ها، پروژه های عمرانی و... بیش از درآمدها برای شهرداری هزینه داشته است.وی افزود: هر ساله نزدیک به 7 میلیارد تومان با هماهنگی استانداری پروژههای مختلف در این محدوده شناسایی و توسط مناطق نیز اجرایی می شود. ما چنین ارقامی را به شدت رد می کنیم.وی از قوه قضائیه خواست در صورتی که برای چنین ادعاهایی سندی وجود نداشت با تشویش کنندگان اذهان مردم به شدت برخورد کنند.