سرخط
او هم‌چنين گفت: رويكرد ما انتقادي و البته در چارچوب قوانين نظام است و بدون هيچ تعارف داشتن با هيچ جريان و حزبي، در پيگيري مطالبات مردم و نظام جمهوري اسلامي ايران و رهبري است.