سرخط
وزیران خارجۀ اتحادیه اروپا در نشست امروز دوشنبۀ خود در بروکسل، امکان افزایش تحریم های ایران را بررسی می کنند.هدف از این تحریم ها متوقف کردن فعالیت های مشکوک هسته ای ایران است. اعضای اتحادیه اروپا در حالی که برسر تشدید تحریم ها اجماع دارند در مورد اقدام نظامی علیه ایران، اشتراک نظر ندارند. در حالیکه بریتانیا احتمال حملۀ نظامی را منتفی نمی داند وزیر خارجه آلمان هرگونه اقدام نظامی را قویا رد کرد. وزیر خارجه فرانسه نیز هفته گذشته گفته بود باید بر شدت تحریم ها افزود تا از اقدام نظامی جلوگیری شود.