سرخط
عضو هيئت علمي دانشگاه اصفهان گفت: در زمينه تدوین الگوي سبك زندگي اسلامي – ايراني دیدگاه اندیشمندان بسیاری از جمله علامه مصباح يزدي، جواد آملي و ... مورد بررسی قرار گرفته که از میان آنها ... به گزارش خبرنگار دين و انديشه «خبرگزاري دانشجو»، دكتر ابراهيم حاجياني صبح امروز در هم‌انديشي بررسي سبك زندگي اسلامي – ايراني در دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي به بيان چگونگي طراحي الگوي سبك زندگي اسلامي – ايراني پرداخت. وي ضمن بيان اينكه شوراي عالي انقلاب فرهنگي تجربه لازم را براي اين دست از سياست‌گذاري‌هاي كلان دارد، گفت: تجلي و نمود تمام سياست‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي كشور مي‌تواند در سبك زندگي خودش را نشان دهد، در واقع سبك زندگي تركيبي از مهم‌ترين سياست‌‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي فرهنگي يك كشور است. عضو هيئت علمي دانشگاه اصفهان با بيان اينكه سبك زندگي ابعاد مختلفي را شامل مي‌شود، گفت:‌ اعتقاد داريم ابعاد فراغتي و فرهنگ فراغت، ‌رفتار مصرفي و اقتصادي، هويت خودابرازي و خودآگاهي، سليقه‌ها، ارزش‌ها و مرجع‌‌هاي اقتصادي،‌ زيباشناختي و مذهبي، نحوه مديريت بدن، پوشش و آرايش، مصرف رسانه‌اي، انتخاب‌ها، تعامل در فضاي مجازي، چارچوب‌هاي اخلاقي ذيل سبك زندگي است.   گام اول: واكاوي الگوي مطلوب در ادبيات بومي و ديني   حاجياني گام اول را واكاوي الگوي مطلوب در ادبيات بومي و ديني دانست و گفت: اين ادبيات در بين متفكران شيعي و سنت پيامبر ريشه دارد که بعد از تشكيل نظام اسلامي در ایران مورد توجه و بررسي قرار گرفته است که از بین متفکرین در این زمینه ديدگاه علامه مصباح يزدي، آقاي جواد آملي، آيت‌الله مهدوي كني و شهيد مطهري در قالب حيات طبيه؛ و يا ملكيان در معنويت؛ يا سيدحسين نصر در انديشه تجدد و بسياري ديگر از متفكرين در اين زمينه مورد توجه بوده است.   وي تاكيد كرد:‌ مفهوم حيات طبيه به آنچه ما مي‌خواهيم نزديك‌تر است و با روش تحليل محتوا و تغيير گفتمان و بيان وضع موجود در جامعه و تحولاتي كه كشور پشت سر گذاشته تاكنون پژوهش‌هاي مختلفي انجام شده است.   فاز سوم: مباحث مربوط به آينده‌پژوهي   عضو هيئت علمي دانشگاه اصفهان فاز سوم را مربوط به بحث‌هاي آينده‌پژوهي دانست و گفت: در دو دهه آينده اعم از اينكه مداخله در اين مسئله داشته باشيم و يا نداشته باشيم بايد از تكنيك‌ها  براي پيش‌بيني اتفاقاتي كه درآينده رخ خواهد داد، استفاده كرد. حاجياني ادامه داد: بايد با نگاهي نقادانه تجربيات گذشته خودمان را بررسي و سياست‌ها و از تاملات ساير كشورهايي مانند ژاپن، چين و هند كه در اين حوزه كارهايي انجام داده‌اند استفاده كنيم. وي با بيان اينكه اين دغدغه قدر مشتركي دارد، گفت: اين مسئله در اين كشورها و كشور ما تفاوت ماهيتي دارد، اما با رعايت اصول پژوهشي مي‌توان براي تدوين پيش‌نويس اين مسئله كه ابعاد مختلفي دارد، اقدام كنيم.   ثقل سياست‌گذاري‌ و واكاوي‌ها:   عضو هيئت علمي دانشگاه اصفهان نقطه ثقل سياست‌گذاري‌  و واكاوي‌ها را تلقي و شفاف‌سازي از الگوي مطلوب سبك زندگي اسلامي – ايراني دانست و گفت: براي اينكه همه سندها پوشش داده شود بايد به يك پيشنهاد واحد رسيد؛ با توجه به اينكه سياست‌هاي متمركز و يا كاملا آزاد نمي‌تواند موفق باشد و جاي خودش را باز كند بايد بخش‌هايي از الگوي مورد نظر را آزاد گذاشت و بر روي بخش‌هايي نيز تاكيد ويژه كرد.   انتهای خبر / خبرگزاری دانشجو / کد خبر : 13910425133