سرخط
رئيس دانشگاه اصفهان گفت: ايجاد رشته‌هاي تحصيلي خاص در زمينه سبك زندگي تا سطح دكترا براي تربيت افرادي كه بايد به اين موضوع آشنا باشند، نياز است. به گزارش خبرنگار دين و انديشه «خبرگزاري دانشجو»، محمد حسين رامشت در هم‌انديشي «بررسي سبك زندگي اسلامي - ايراني» که صبح امروز در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد به معرفي برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده در خصوص تدوين الگوي سبك زندگي اسلامي - ايراني پرداخت.   وي با بيان اينكه تدوين اين الگو دو بخش سندي و فراسندي را شامل مي‌شود، گفت: براي به اجرا درآمدن اين طرح بايد دو فاز گفتمان نخبگان و اقدامات عملي را پيگيري كنيم و اقدامات عملي نياز به دبيرخانه‌اي به صورت دائمي دارد. رئيس دانشگاه اصفهان با بيان اينكه اگر پشتوانه علمي وجود نداشته باشد، اين برنامه فقط در حد سند باقي خواهد ماند، گفت: ايجاد رشته‌هاي تحصيلي خاص در زمينه سبك زندگي تا سطح دكترا براي تربيت افرادي كه بايد به اين موضوع آشنا باشند، نياز است. رامشت در ادامه گفت: در اقدامات عملي بايد كاري تدوين كرد كه مراكزي تحت عنوان كلينيك، سبك زندگي و سلامت تاسيس شوند و در اصفهان هم يك مركز به اين شكل تاسيس شده كه مراجعان زيادي دارد. وي تاكيد كرد: مراجعان به اين مراكز بايد با اصول سبك زندگي ايراني - اسلامي راهنمايي شوند. رئيس دانشگاه اصفهان خاطرنشان كرد: ‌مركز رشد علوم انساني را بايد تقويت كرد و كساني كه در اين زمينه داراي ايجاد جسارت هستند، بايد شرايطي فراهم كرد تا به منصه‌ظهور برسند.   انتهای خبر / خبرگزاری دانشجو / کد خبر : 13910425125