سرخط
خبرگزاری آنا: رئيس دانشگاه اصفهان از راه‌اندازي رشته تحصيلي با موضوع سبك زندگي اسلامي - ايراني در دانشگاه اصفهان خبر داد و گفت: طراحي رشته‌اي تحصيلي با اين موضوع مي‌تواند بر تداوم و استمرار طرح الگوي اسلامي ايراني سبك زندگي به‌صورت علمي كمك كند.به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا هم‌انديشي بررسي ابعاد سبك زندگي اسلامي – ايراني با حضور استادان و صاحب نظران حوزوي و دانشگاهي در دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي برگزار شد.محمدحسين رامشت رئيس دانشگاه اصفهان در اين هم‌انديشي با بيان اينكه در دانشگاه اصفهان در حال تدوين نظام‌نامه سند و فرا سند سبك زندگي اسلامي – ايراني هستيم، گفت: دبيران بخش‌هاي مختلف تدوين الگوي سبك زندگي اسلامي – ايراني در اين هم‌انديشي به ارائه گزارش از عملكرد بخش‌هاي خود خواهند پرداخت.وي افزود: براي اينكه موضوع الگوي سبك زندگي اسلامي ايراني به يك گفتمان رايج ميان نخبگان جامعه تبديل شود و موضوع به‌طور گسترده‌تر در كشور مطرح شود نياز به يك دبيرخانه دائمي داريم.رئيس دانشگاه اصفهان ادامه داد: همچنين طراحي رشته‌اي تحصيلي با اين موضوع مي‌تواند بر تداوم و استمرار طرح الگوي اسلامي ايراني سبك زندگي به‌صورت علمي كمك كند كه اين موضوع از كارهاي در دستور است.رامشت در ادامه با اشاره به فعاليت‌هاي مركز سبك زندگي و سلامت در اصفهان و همچنين استقبال گسترده از آن گفت: درصدد هستيم تا با هماهنگي‌هاي به‌عمل آمده درمانگاه‌هاي سبك زندگي و سلامت را افتتاح كنيم.رئيس دانشگاه اصفهان در پايان از راه‌اندازي مركز علوم انساني در دانشگاه اصفهان براي حمايت از استعدادهاي اين حوزه خبر داد.*بايد سير تحولات دو دهه آينده را مورد رصد و تحليل قرار دهيمدر ادامه هم‌انديشي بررسي ابعاد سبك زندگي اسلامي – ايراني، حاجيان عضو هيئت علمي دانشگاه شاهد با اشاره به فعاليت‌هاي صورت گرفته براي تدوين پيش‌ نويس اين سند گفت: افراد باتجربه‌اي براي تدوين پيش‌ نويس اين سند انتخاب شده‌اند و نكات مورد نظر شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي تدوين آن نيز دريافت شده است.وی تصريح كرد: در حال حاضر يك نگاه مشترك براي تدوين اين پيش‌ نويس حاصل شده است.وي افزود: ‌موضوع سبك زندگي مربوط به حوزه مشترك سياست‌گذاري است و ما در حوزه‌هايي مانند رفتار اقتصادي، هويت فردي وجمعي،‌ سلائق داراي اولويت و... نياز به سياستگذاري داريم.استاد دانشگاه شاهد ادامه داد:‌ اين موضوع بعد از انقلاب اسلامي از آن جهت مورد توجه قرار گرفته است كه ما با به تبعيت از نظرات علماي بزرگوار مانند شهيد مطهري و علامه جعفري نيل به حيات طيبه را مد نظر داريم.وي گفت: بايد سير تحولات دو دهه آينده را مورد رصد و تحليل قرار دهيم تا بدانيم در دو دهه آينده چه الگويي از سبك زندگي حاكم خواهد بود.حاجيان افزود:‌ ما در اين مسير مي‌توانيم از تجربيات ساير كشورها مانند چين و هند هم استفاده كنيم.عضو هيئت علمي دانشگاه شاهد گفت: ‌چون حوزه فرهنگ در معناي كلان آن بسيار سيال است،‌ در تدوين اين سند مهم بايد يك بخش به‌عنوان منطقه آزاد جهت گنجانيدن مسائل نوپديد تعبيه شود.*الگوي سبك زندگي اسلامي- ايراني بايد با مهندسي فرهنگي هماهنگ باشدهمچنين در ادامه اين جلسه،‌ حسن بنيانيان رئيس كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي عالي انقلاب فرهنگي گفت:‌ با توجه به سرعت تحولات بايد هرچه سريع‌تر طرح الگوي سبك زندگي اسلامي - ايراني تدوين شود.وي افزود:‌ ما در سبك زندگي طراحي شده توسط دشمن كه متاثر از جهان بيني غيرالهي است، زندگي مي‌كنيم و بايد از اين چارچوب خارج شويم.عضو هيئت علمي دانشگاه سوره ادامه داد: سبك زندگي در انتخاب رشته تحصيلي، ‌شغل،‌ همسر و تعيين مسير زندگي موثر است.بنيانيان گفت: طرح الگوي سبك زندگي اسلامي ايراني بايد با مهندسي فرهنگي در هماهنگي كامل باشد.*موضوع سبك زندگي يك موضوع لوكس نيستدر ادامه همايش،‌ محسن بحراني عضو هيئت علمي دانشگاه اميركبير و عضو كميسيون آينده‌نگاري تحولات علمي و فرهنگي دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي گفت:‌ گسترش ارتباطات و حمل و نقل، ‌مرزهاي كلاسيك و سنتي را درهم ريخته است.وي افزود:‌ موضوع سبك زندگي يك موضوع لوكس نيست و به بقاي ما بستگي دارد و ‌حفظ بقاي ايران اسلامي وظيفه جهاني ماست.عضو هيئت علمي دانشگاه اميركبير ادامه داد:‌ در اين الگو ايران و اسلام مانند شير و شكر به هم در آميخته‌اند و به هيچ وجه نمي‌توان اين دو را از هم جدا كرد.عضو كميسيون آينده‌نگاري تحولات علمي و فرهنگي دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي گفت: براي طراحي الگو مصرف مناسب به‌عنوان يكي از شاخه‌هاي سبك زندگي اتحاديه‌هاي صنفي توليدكنندگان و توزيع‌كنندگان و صنايع توليدي كشور در توليد و عرضه محصولات متناسب با فرهنگ ما وظيفه سنگيني برعهده دارند.*كاهش جمعيت امروز به‌عنوان يك تهديد روند رشد اقتصادي ما را تهديد مي‌كنددر ادامه اين همايش، محمد بخشي رئيس دانشكده اقتصاد دانشگاه يزد ذيل عنوان آئين سبك زندگي در الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت از بعد اقتصادي به ارائه نظريات خود پرداخت.وي گفت: استخراج و استفاده از ميراث گرانقدر معارف مكتب شيعه بهترين الگوي ما براي تدوين اين طرح است.بخشي افزود:‌ يك يهودي با استفاده از روايت اميرالمومنين علي«ع» مبني بر اينكه "آنچه براي خود مي‌پسندي براي ديگران هم بپسند" و تطبيق آن با مفاهيم مدرن علم اقتصاد توانست جايزه صلح نوبل را به خود اختصاص دهد.رئيس دانشكده اقتصاد دانشگاه يزد ادامه داد: حرمت ربا در اسلام،‌ امروز در اقتصاد مدرن براي نيل به اشتغال كامل مورد توجه قرار گرفته است.محمد بخشي در پايان نيز گفت:‌ موضوع ترويج كاهش جمعيت امروز به‌عنوان يك تهديد روند رشد اقتصادي ما را تهديد مي‌كند،‌ درحالي‌كه امروز ما هيچ الگوي توسعه اقتصادي را سراغ نداريم كه در آن موضوع رشد جمعيت به‌عنوان يك عامل مساعد مد نظر نباشد.*شوراي عالي انقلاب فرهنگي تحكيم خانواده را به‌طور جدي مورد توجه قرار داده استدر ادامه اين جلسه مخبر دزفولي با اشاره به سخنان بخشي گفت:‌ موضوع كاهش نرخ باروري به عنوان يك تهديد كه مورد توجه دشمنان هم قرار گرفته و شوراي عالي انقلاب فرهنگي با عنايت به اين موضوع وارد بررسي جدي شده است.وي افزود: نرخ باروري در سال 65 كه 6 درصد بود در سال 90 به 6/1 رسيد كه به تعبيري ما دچار يك سقوط جمعيتي شده‌ايم.دبير شوراي عالي انقلاب فرهگي ادامه داد: قطع نسل در ايران اسلامي مورد توجه دشمنان قرارگرفته و متاسفانه بعضي سياست‌ها، دشمن را در اين كار كمك كرد.مخبر دزفولي گفـت: طبق يك برآورد علمي ما اگر رشد جمعيت در كشور را افزايش دهيم در سال 1480 جمعيت كشور به 105 ميليون نفر خواهد رسيد، درحالي‌كه كشور ما ظرفيت اسكان حداقل 150 ميليون نفر را در حال حاضر دارد.عضو هيئت علمي دانشگاه تهران افزود: ما در شوراي عالي انقلاب فرهنگي تحكيم نهاد خانواده به عنوان كانون تربيت انسان مسلمان را به طور جدي مورد توجه قرار داده‌ايم و همه از جمله رسانه‌ها بايد در اين زمينه فعال باشند.انتهای‌پیام/