سرخط
مدير مطالعات راهبردي شوراي عالي انقلاب فرهنگي گفت: نبايد در موضوع سبك زندگي اسلامي كه دنبال ترويج آن هستيم، هيچگونه اجبار و نفي اختياري وجود داشته باشد و اين دشواري كار را چند برابر مي‌كند. به گزارش خبرنگار دين و انديشه «خبرگزاري دانشجو»، احمد فضائلي در هم‌انديشي بررسي سبك زندگي اسلامي- ايراني كه صبح امروز در دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي برگزار شد، به بررسي نقش هنر در سبك زندگي اسلامي- ايراني پرداخت. وي تفاوت عمده سند سبك الگوي زندگي اسلامي- ايراني را با ساير سندهاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در نوع مخاطب دانست و گفت: مخاطب ساير سندهاي تحول بنيادي سازمان هاي رسمي هستند، ولي وقتي سبك زندگي مطرح مي‌شود، تمام جامعه و آحاد مردم را مورد خطاب خودش قرار مي‌دهد.   مدير مطالعات راهبردي شوراي عالي انقلاب فرهنگي ادامه داد: براي سازمان‌هاي رسمي مي‌توان مطلبي را ديكته كرد و آنها هم موظف به انجام آن هستند، اما در موضوع سبك زندگي اسلامي كه دنبال ترويج آن هستيم در چگونگي نشر آن هيچگونه اجبار و نفي اختياري نبايد وجود داشته باشد و اين دشواري كار را چند برابر مي‌كند. فضائلي به استفاده غرب از فيلم و كارتون براي القاي سبك زندگي‌ خود اشاره كرد و گفت: دنياي غرب با استفاده از ظرفيت هنر در ظرف اختيار انسان‌ها نفوذ كرده كه مجموعه فيلم‌هايي كه بيش از 50 سال براي ترويج فرهنگ غربي ارائه مي‌شوند و كم هم نيست از نمونه بارز آن است.   وي ادامه داد: همچنين كارتون‌هايي كه در سطح زندگي مردم پخش مي‌شود و اثر مي‌گذارد به عبارتي شيوه زندگي غربي را از بچگي به آنها تلقين مي‌كنند و آنها همين كار را با استفاده از اسباب‌بازي‌ها و فيلم‌هاي كمدي خودشان توسط مجموعه‌هاي فرهنگي وسيع و غير رسمي انجام مي‌دهند. مدير مطالعات راهبردي شوراي عالي انقلاب فرهنگي تاكيد كرد: ما سبك زندگي اسلامي و ايراني را داريم و فقط بايد آن را با خلاقيت و ابتكار خودمان تبيين كنيم تا با روز منطبق شود.   انتهای خبر / خبرگزاری دانشجو / کد خبر : 13910425163