سرخط
رئيس كميسيون هنر و معماري شوراي عالي انقلاب فرهنگي گفت: در گذشته نوع زندگي و پوشش، زواياي مختلف هنر را در خود متجلي مي‌كرد؛ سبك وارداتي نیز چون از زبان هنر استفاده كرد به سرعت جاي خود را پيدا كرد. به گزارش خبرنگار دين و انديشه «خبرگزاري دانشجو»، محمدحسین ايماني خوشخو صبح امروز در هم‌انديشي بررسي سبك زندگي اسلامي – ايراني در دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي به بررسي نقش هنر در سبك زندگي اسلامي – ايراني پرداخت. وي با بيان اينكه در بحث سبك زندگي اسلامي چيز جديدي خلق نمي‌شود، گفت: سبك زندگي اسلامي وجود دارد ما فقط مي‌خواهيم آن را بشناسيم و بناي آن را كه در طول زمان دچار آسيب شده مرمت كنيم و ببينيم چگونه بايد اين سبك را در برابر سبك وارداتي غربي حفظ و به جوانان معرفي نماييم. رئيس كميسيون هنر و معماري شوراي عالي انقلاب فرهنگي نقش هنر را در سبك زندگي اسلامي حائز اهميت دانست و گفت: در گذشته نوع زندگي و پوشش، زواياي مختلف زندگي هنر را در خود تجلي مي‌كرد آثار هنري جز لاينفك زندگي افراد محسوب مي‌شد و مي شد هنر را در متن زندگي افراد مشاهده كرد. ايماني هنر را زبان بيان پديده‌ها دانست و گفت: سبك وارداتي به سرعت جاي خود را پيدا كرد چون از زبان هنر استفاده كرد اين در حالي است كه براي انتقال سبك زندگي اسلامي به جوانان بايد از هنر در فيلم و تئاتر و مدارس استفاده شود. وي ادامه داد:‌ در آموزش و پرورش ما هنر هيچ جايگاهي ندارد در حالي كه در غرب از كودكستان تا سال آخر، هنر نقش محوري ايفا مي‌كند و براي جذابيت معرفي سبك زندگي بايد از هنر استفاده شود. رئيس كميسيون هنر و معماري شوراي عالي انقلاب فرهنگي تاكيد كرد:‌ بدون به كارگيري هنر در معرفي سبك زندگي اسلامي كمترين توفيقي نخواهيم يافت، هنر بايد در متن زندگي و بيان جذابيت سبك زندگي اسلامي و همچنين در اوقات فراغت مطرح شود.   انتهای خبر / خبرگزاری دانشجو / کد خبر : 13910425151