سرخط
عضو هيئت علمي دانشگاه اصفهان گفت: نظام روانشناسي ما غافل است و ناخواسته مردم را به سبك زندگي غربي هدايت مي‌كند. به گزارش خبرنگار دين و انديشه «خبرگزاري دانشجو»، مهرداد كلانتري در هم‌انديشي بررسي سبك زندگي اسلامي- ايراني كه صبح امروز در دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي برگزار شد، به بررسي سبك زندگي از ديدگاه اسلام و روانشناسي پرداخت.   وي با بيان اينكه روانشناس مسلمان بايد به زندگي مردم وارد شود تا ببيند چه مشكلي دارند و آن را اصلاح كند، گفت: ما نيازمند كلينيك سبك زندگي هستيم، اما متاسفانه نظام روانشناسي ما غافل است و ناخواسته مردم را به سبك زندگي غربي هدايت مي‌كند. عضو هيئت علمي دانشگاه اصفهان سبك زندگي را يك جريان عادتي دانست و گفت: بايد از رويكرد روان‌شناختي استفاده كرد و عادات غلط را برداشت.   كلانتري ادامه داد: ما براي اولين بار كارشناسي ارشد روانشناسي اسلامي را در دانشگاه اصفهان و متعاقب آن كارشناسي ارشد سبك زندگي را ايجاد خواهيم كرد كه در هيچ جاي دنيا گرايش سبك زندگي وجود ندارد.   وي شتاب‌زدگي و كندي بيش از حد را دو آسيب در راه تبيين اين الگو دانست و گفت:‌ اوايل انقلاب گفته مي‌شد روانشناسي، روانشناسي اسلامي و غيراسلامي ندارد كه با اين انديشه 30 سال عقب افتاده ايم.   عضو هيئت علمي دانشگاه اصفهان ادامه داد:‌ كشورهاي اسلامي از ما انتظار بيشتري دارند؛ چرا كه واقعا كشور ما جايگاه ويژه‌اي در جهان دارد.   كلانتري با اشاره به محدوديت حجاب در ميان دانشجويان غربي تصريح كرد: وقتي روي چيزي حساسيت ويژه‌اي وجود دارد، نشان دهنده اهميت آن است و حتما چيزي پشت آن است كه حساسيت ويژه‌اي روي حجاب دارند. طول عمر اساتيد حوزه بيشتر است   وي انجام كارهاي مقايسه‌اي بين سبك زندگي اساتيد حوزه و دانشگاه را موثر دانست و گفت: اگر چنين بررسي صورت گيرد، مسلما مشخص خواهد شد كه طول عمر اساتيد حوزه بيشتر است؛ چرا كه سبك زندگي اسلامي از ظرايفي خاصي برخوردار است و اگر بتوانيم اين مسائل را از طريق گفت‌وگو و تعامل با جوانان مطرح كنيم، آنها حتما خواهند پذيرفت و مسلما وقتي با امر و نهي بگوييم مقابل آن جبهه مي گيرند. عضو هيئت علمي دانشگاه اصفهان يادآور شد: من اسلام‌شناس نيستم، اما دغدغه روانشناسي اسلامي را دارم، بنابراين بايد شروع كنيم تا به رسالت تاريخي خود در برابر ملت و بنيانگذار و رهبر انقلاب عمل كنيم. كلانتري نظريه‌پردازي صرف را از آفت‌هايي دانست كه كشور به آن دچار است و ادامه داد: ما الگوي تئوريكي لازم داريم كه در عمل جواب داده و اثرگذار باشد، بنابراين بايد بين نظر و عمل رابطه مثبتي وجود داشته باشد.   وي اضافه كرد: بايد كلينيك سبك زندگي تاسيس كنيم، البته نبايد در آن با سبك زندگي غربي مردم را راهنمايي كنيم؛ اتفاقي كه متاسفانه در كشور ما وجود دارد و نظارتي هم بر آن نيست. عضو هيئت علمي دانشگاه اصفهان يكي از كاركردهاي روانشناسي در بحث سبك زندگي را ارزيابي سبك موجود در جامعه دانست و گفت: با رويكردهاي روانشناسانه بايد بفهميم چه اشكالاتي در سبك زندگي فعلي وجود دارد بعد از آن بر اساس اسلام سبك زندگي مطلوب را تعريف كنيم بايد انواع سبك زندگي اسلامي را در سطوح مختلف و براي لايه‌هاي مختلف جامعه داشته باشيم.   انتهای خبر / خبرگزاری دانشجو / کد خبر : 13910425143