سرخط
عضو هيئت علمي دانشگاه اميركبير با بيان اينكه ايران اسلامي يك مفهوم متضاد نيست، گفت:‌ بعد از آمدن اسلام به ایران يك الگو شكل گرفت كه كسي به آن توجه نكرد، اما خودش اين توان را داشت كه راهش را ادامه دهد. به گزارش خبرنگار دين و انديشه «خبرگزاري دانشجو»، محسن بهرامي در هم‌انديشي بررسي سبك زندگي اسلامي - ايراني كه صبح امروز در دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي برگزار شد، به بررسي نقش فرهنگ در الگوي سبك زندگي اسلامي- ايراني پرداخت. وي عصر جديد را عصر تحولات خواند و با بيان اينكه شكل ارتباطات جوامع در حال تغيير است و مرزها معناي خود را از دست داده‌اند، گفت: براي تعامل نياز به سفر به ساير كشورها نيست، بلكه براي كساني كه داعيه دار حكومت بر جهان هستند، داشتن فرهنگي واحد بهتر و راحت‌تر است.   عضو هيئت علمي دانشگاه اميركبير در ادامه تصريح كرد: كشورهايي مانند مصر، ايران و چين كه موجوديتي به نام فرهنگ دارند را تجسم كنيد كه 60 سال ديگر هويت خودشان را چگونه ابراز خواهند كرد؛ فرهنگ چيزي نيست كه ما برايش سند بنويسيم، بلكه راه خودش را مي‌رود و وقتي از فرهنگ صحبت مي‌كنيم از بقاي خودمان حرف مي‌زنيم. بهرامي با بيان اينكه ايران اسلامي يك مفهوم متضاد نيست، گفت:‌ بعد از آمدن ايران به اسلام يك الگو شكل گرفت كه كسي به آن توجه نكرد، اما خودش اين توان را داشت كه راهش را ادامه دهد و اكنون بقاي ما در فرهنگ اسلامي است؛ نمي‌توان ايرانيت را از اسلام جدا كرد، اصلا فرقي ندارد بگوييم ايران يا بگوييم اسلام آنقدر در هم تنيده شده‌اند كه از هم جدا نمي‌شوند.   وي با اشاره به وظيفه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در طراحي سند، يادآور شد: اقشار جامعه نيز بايد به بقاي خودشان فكر كنند ما نمي‌توانيم همه را توجيه كنيم، اما مي‌توانيم آنها را به حفظ بقاي خودشان رهنمود كنيم. عضو كميسيون آينده‌نگاري تحولات علمي و فرهنگي شوراي عالي انقلاب فرهنگي ادامه داد: نمي‌توان به افراد گفت چه بپوشيد و چه ببينيد، اما مي‌توان اتحاديه پوشاك و سينما را توجيه كرد كه وظيفه دارند به حفظ بقاي فرهنگ كمك كنند.   بهرامي مردم را صفوف لشكر جامعه خواند و گفت: وقتي فرمانده، فرمان بدهد اما كسي فرمان نبرد، اتفاقي نمي‌افتد؛ ما بايد لشكر فرهنگي را متوجه اين موضوع كنيم كه بقاي فرهنگي وظيفه اوست.   انتهای خبر / خبرگزاری دانشجو / کد خبر : 13910425138