سرخط
 مهر - سردار جزایری در واکنش به تصمیم کنگره آمریکا مبنی بر توقیف دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران گفت: اگر50 سال طول بکشد دارایی های بلوکه شده در آمریکا را ولو با زور باز خواهیم ستاند.وی افزود: بلوکه کردن دارایی های جمهوری اسلامی ایران تروریسم اقتصادی و سرقت مالی است که متاسفانه آمریکا همچون سایر عرصه های تروریسم و حذف فیزیکی انسانها در آن تبحر دارد.جزایری در ادامه گفت: این خوش خیالی است چنانچه آمریکا تصور کند دارایی ها و اموال ایران را برای همیشه به سرقت برده است آنها مطمئن باشند که ما اموال خود را از شیطان بزرگ بازپس خواهیم گرفت.معاون امور بسیج و فرهنگ دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح در پایان تاکید کرد، دیر نیست روزی که پاشنه در به نفع جمهوری اسلامی ایران خواهد چرخید و رژیم شرور آمریکا مجبور خواهد شد چند برابرامال توقیفی را مسترد نماید و مردم آمریکا نیز باید به این نکته توجه داشته باشند.