سرخط
به گزارش جهان به نقل از ايسنا، سردار مسعود جزايري تصريح كرد: بلوكه كردن دارايي‌هاي جمهوري اسلامي ايران تروريسم اقتصادي و سرقت مالي است كه متاسفانه آمريكا همچون ساير عرصه‌هاي تروريسم و حذف فيزيكي انسان‌ها در آن تبحر دارد.  وي ادامه داد: اين خوش‌‌خيالي است چنانچه آمريكا تصور كند كه دارايي‌ها و اموال ايران را براي هميشه به سرقت برده است. آنها مطمئن باشند كه ما اموال خود را از شيطان بزرگ پس خواهيم گرفت.  معاون امور بسيج و فرهنگ دفاعي ستاد كل نيروهاي مسلح در پايان تاكيد كرد: دير نيست روزي كه پاشنه در به نفع جمهوري اسلامي ايران بچرخد و رژيم شرور آمريكا مجبور خواهد شد چند برابر اموال توقيفي را مسترد كند و مردم آمريكا نيز بايد به اين نكته توجه داشته باشند.