سرخط
خبرگزاری فارس: رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: مبلغ 12.5 میلیارد دلار مازاد فروش نفت به خزانه واریز شده در حالی که باید به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شد.