سرخط
آيت الله اسدالله بيات زنجانی، ‌از مراجع تقليد حامی اصلاح طلبان،‌ از آنچه برخورد ناشايست با خانواده ستار بهشتی، ناميد،‌‌ انتقاد کرد و خواستار برخورد با مسببين اين برخورد شد.   ستار بهشتی در آبان ماه توسط ماموران پليس فضای توليد و تبادل اطلاعات، ‌فتا، ‌بازداشت شد و پس از چند روز، درگذشت.   سايت های منتقد و مخالف جمهوری اسلامی ايران،‌ از ضرب و شتم خانواده ستار بهشتی در مراسم چهلم او که روز پنجشنبه در گورستان رباط کريم تهران برگزار شد خبر داده‌اند.