سرخط
خبرگزاری فارس: رئیس جمهور با اشاره به اینکه مولانا متعلق به کشور خاصی در دنیا نیست، گفت: هر کجا که انسان است مولانا متعلق به همانجاست.