سرخط
سرمربي پرسپوليس مي‌گويد اين تيم براي قهرماني در جام حذفي و خوشحال کردن هواداران همه کار مي‌کند.