سرخط
با اجرای یک عملیات گسترده پلیس آمریکا، دومین مظنون فراری بمب‌گذاری بوستون دستگیر شد. جوهر سارنایف ۱۹ ساله در حالی که به‌شدت زخمی بود، خود را در قایقی در حیاط یک خانه پنهان کرده بود.