سرخط
تنها امید تیمی که مدعی 3 جام بود حالا به جام حذفی است.