ایران: گسترش فقر، کاهش حقوق کارگری، بیانیه فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران

ايران: گسترش فقر، کاهش حقوق کارگری، بيانيه فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران »
» نسخه قابل چاپ
» ارسال به بالاترین
» ارسال به فیس بوک »

در آستانه انتخابات رياست جمهوری در ايران در روز ۲۴ خرداد، فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران گزارشی با عنوان «ايران: گسترش فقر، کاهش حقوق کارگری» منتشر می کنند که نقض حقوق اقتصادی و اجتماعی در ايران را مستند کرده است.

وضعيت اقتصادی و اجتماعی در ايران رو به وخامت می رود و تاثير آن بر شرايط زندگی مردم بلافاصله است. بيکاری رو به رشد است، تورم به سطح بی سابقه ای رسيده است و بيشتر مردم ناگزير از اشتغال به چند شغل هستند زيرا مزد حداقل برای خنثا کردن تورم کافی نيست. شکاف بين درآمد ثروتمندان و فقرا رو به گسترش است.منبع خبر: گویا

اخبار مرتبط: گزارشی حقوق بشری در آستانه انتخابات: ایران؛ گسترش فقر، کاهش حقوق کارگری